Enstrümanlar 2017-11-27T03:55:08+00:00

Enstrümanlar / Bateria

Roda’da bateria dizilişi:

Soldan Sağa: Atabaque, Pandeiro, Berimbau Gunga, Berimbau Médio, Berimbau Viola ve Pandeiro şeklinde sıralanır.

Reco-Reco, Agogô gibi başka bir enstrüman daha eklenecekse; bunlar sağa doğru yerleştirilir.
Biz Capoeira Cultura Brasil grubu olarak, São Bento Pequeno’da “Palma de Dois”, São Bento Grande da Regional’da “Palma de Tres” ve São Bento Grande de Angola’da da “Palma de Torrero” şeklinde alkışlıyoruz.

Capoeira Cultura Brasil grubu Rodalarında şu Berimbau Toque’leri kullanmaktadır:
Angola, São Bento Pequeno, São Bento Grande de Angola, São Bento Grande da Regional (São Bento Grande de Bimba), İúna, Santa Maria, Cavalaria ve Samba de roda.

Genelde bateriada şu çalgılar bulunur:

Berimbau

Capoeirada kullanılan en önemli müzik aletidir. Oyunun (jogo) başlamasını ve bitişini belirleyip oyunun akışını ve düzenini sağlar. Kökleri Afrika’ya kadar dayanmaktadır. Eski zamanlarda Capoeirista’ların (Capoeira yapan kişi) Berimbau’nun ucuna jilet, bıçak gibi keskin aletler yerleştirerek silah olarak da kullandıkları söylenir. Berimbau aslında çok basit bir formata dayanan ama oldukça farklı tınılar elde edebilen bir alettir. Ayrıca farklı tonları ve görevleri olan berimbau’lar vardır. Farklı boyutta olan ve farklı tonlar veren Berimbaular vardır

Gunga: Cabasası büyük olan ve sesi derin olan berimbaudur. Geleneksel olan ana ritmi çalan ve Rodanın başlamasında ilk çalınmaya başlanan enstrümandır.

Medio: Orta yükseklite ses çıkartan berimbaudur. Geleneksel ana ritimden biraz farklı çalar. Gungadan sonra çalmaya başlayan enstrümandır. En önemli özelliği, rodadan oyuna girecek olan kişilerin bu noktadan oyuna girmesidir.

Viola: Yüksek sesli bir berimbaudur. Neredeyse çaldığı temel ritim tamamen doğaçlama üzerinedir
Diğer berimbaulara son eşlik eden berimbaudur.


Berimbau altı parçadan oluşur. Bunlar:

Cabaça: Bu parça bildiğimiz kabağın kurutulup içinin oyulmasıyla yapılır. Arkasına açılan iki deliğe bağlanan bir iple berimbau’a eklenir.

Arame: çelik bir teldir. Brezilya’lı capoeirista’lar bunu eski kamyon lastiklerinin içlerinden çıkarırlar. Bu tel daha sonra zımparalanarak temizlenir, ucuna atılan bir düğümle verga’ya bağlanarak yukarıdan gerilir. Böylece berimbau’u akor yapmış olursunuz.

Verga: Berimbau’nun “gövde” kısmıdır. Bambu, rotan gibi çok yumuşak olmayan, eğilme kapasitesi olan ama kolay kırılmayan ağaçlardan yapılır. Genelde bir metre civarında bir uzunlukta olur.

Baqueta: (Baketa diye okunur) Yine rotan, bambu gibi ağaçların arta kalan, daha ince parçalarından yontularak yapılan bu parça bir çeşit bagettir ve aramiye vurularak berimbau’un asıl sesini verir.
Dobrao: Dobrao metal bir para olabileceği gibi deniz kenarında bulunan, elinizin rahat edeceği büyüklükte bir taş da olabilir. Bu parça berimbau çalınırken aramiye değer ve bu şekilde “nota” oluşturur.

Caxixi: Sepet gibi örülen sonra içine koyulan bilimum fasulye, boncuk gibi şeylerle sallanarak müziğe ses katan bir parçadır.

Pandeiro

Genel anlamda Türk tefini andıran bu müzik aletinin teften en büyük farkı zillerinin daha büyük olması, daha ağır bir metalden yapılması ve tınlamayı en aza indirmek için zillerinin dışa dönük değil, içe dönük olmasıdır.

Atabaque

(Atabaki ya da atabake şeklinde okunur. ) Brezilya’lı Afrikalılara özgü ve elle çalınan bir davuldur. Deri kısmı genelde manda derisinden yapılır, dekorasyon olarak da çoğunlukla tüylü bırakılmaktadır. Capoeiranın genel ritmini sağlamak için kullanılır. Ayrıca maculelê, samba de roda ve afoxe danslarında da kullanılır.

 Agogo

Tahta, plastik ya da demirden olan agogo bir sopa aracılığıyla çalınan en temel
ritim aletlerinden biridir. Eğer demirden yapılırsa ziller grubuna girebilir.

Aslında fakir Brezilya halkının sokaktan toplayıp yapabilecekleri kadar basit tutulan bu müzik aletini, her öğrencinin kendisinin yapması gelenektir ve capoeira eğitiminin bir parçasıdır.